Refusionspolitik

Krav og reklamationer

Vi sørger for, at alle produkter er i god stand, inden de sendes til dig. Skulle produktet stadig være beskadiget eller forkert afsendt, når det ankommer, afhjælper vi fejlen uden ekstra omkostninger. Kontakt os altid først for godkendelse, før du returnerer et defekt produkt. Kontakt os, så snart fejlen er opdaget.

Hvordan går du videre med en klage?

Eventuelle fejl og mangler skal altid meddeles, hvor du oplyser navn, adresse, e-mailadresse, ordrenummer og en beskrivelse af fejlen. Hvis vi ikke er i stand til at afhjælpe defekten eller levere et lignende produkt, refunderer vi dig for det defekte produkt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning.

Vi er ansvarlige for returfragt i tilfælde af godkendte reklamationer.

Vi forbeholder os retten til at afvise en reklamation, hvis det viser sig, at produktet ikke er defekt i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Ved klager følger vi retningslinjer fra Det Almindelige Klagenævn, se arn.se.